Kalvtellinger

Årets kalvtellinger ble gjennomført av NINA i både Forollhogna og Knutshø den 10.7.

Flyruta fra tellinga i Forollhogna i 2019.

I Knutshø ble det ble til sammen funnet 1201 dyr, hvorav 324 var kalver og 792 simler/ungdyr. Kalvandelen ved årets telling blir da 40,9 noe som er noe bedre enn fjorårets 39,4, men allikevel lavere enn hva man kunne håpe på.

I Forollhogna ble det ble til sammen funnet 1569 dyr, hvorav 457 var kalver og 758 simler/ungdyr. Kalvandelen ved årets telling blir da 60,29. Med den vedtatt lave kvota og denne tilveksten kan vi dermed få ei betydelig bestandsøkning i Forollhogna.
Alle tall fra årets telling i Forollhogna og tilbake i tid finner du her.


I villreinområdene gjennomfører NINA hver sommer kalvetellinger fra helikopter for å få kunnskap om den årlige tilveksten i bestanden. Dette er viktige data i overvåkinga av villreinbestandene og for å kunne drive ei aktiv og fornuftig forvaltning. Les mer om bestandsovervåking på hjortevilt.no.