Forlenger jakta i knutshø

Også i år har reinen i Knutshø villreinområde stort sett stått i sør og på Folldalsgrunn i jakta. Fellingstalla innen Oppdal, TOR og Statskog er følgelig veldig lave.

Det er felt noen dyr innen TOR så langt i år, her en storbukk som blir tatt diverse prøver av av NINA.

I fjor var også fellingstalla lave godt ut i jakta og villreinutvalget vedtok da å ikke forlenge jakta, fordi man da lå langt under bestandsmålet.

Man er nå noe nærmere bestandsmålet i Knutshø og
fellingene er så langt mye lavere enn i fjor på samme tida.

Villreinutvalget for Knutshø har derfor vedtatt å forlenge jakta med ei uke (tom. 21.9).

Det er fortsatt meldt sørlig vindretning på langtidsvarselet, men været kan man ikke gjøre noe med, så da får vi bare håpe at det likevel kan bli noen flere fellinger på TOR, Oppdal og Statskog den siste uka av jakta.