Villreinjakta er nå over og fellingstallene er klare for både Knutshø og Forollhogna.

Knutshø villreinområde

Fellingsprosent for Knutshø villreinområde er innenfor normalen i 2019 (snitt på 53 % de siste 10 år).
Som i 2018 var det stort sett sørlig vindretning gjennom jakta og fellingene ble dermed høyest i de sørligste områdene av Knutshø.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike områdene.

I Knutshø ble jakta forlenget med 1 uke fra og med 16 til og med 21 september. I dagene 16 til og med 19 september var det også overgang mellom TOR, Oppdal og Statskog. Denne siste uka ble det nordavær og reinen havnet i Risberget. Tross tidvis tett snøvær og vanskelige jaktforhold ble det felt mange dyr disse siste dagene. Av dataene fra jaktkortene ser vi tydelig hva disse siste dagene hadde å si for fellingensresultatet.

Fellinger totalt i Knutshø villreinområde i 2019 fordelt på jaktuker. Mot slutten av jakta vedtok villreinutvalget og forlenge jakta med ei uke, uke 5 (16 tom. 21 sept) er denne «bonusuka», og figuren viser tydelig hva uka hadde å si for fellingen totalt i Knutshø.

Forollhogna villreinområde

For Forollhogna villreinområde landet man over forventet fellingsprosent. Med mer eller mindre samme forutsetninger som i 2018 (overgangsavtaler og vindretning) skulle man tro at fellingen ble lik som i 2018, men tilfeldighetene spilte inn og økte fellingen fra 60 % i 2018 til 76 % i 2019.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike rettighetshaverne.

Les mer om fellingene i Forollhogna på hognareinen.