Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell) og helga 14-16 august (Kvikne vestfjell).

Takseringsesultatet brukes aktivt av Kvikne fjellstyre (og av private grunneiere) til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Fellestakseringa for rype på Kvikne starter helga 8-9 august.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Det blir i år 21 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres , les mer om dette her.