I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skaffe deg grunneiers tillatelse. Du må også ha en avtale om godkjent ettersøkshund, med mindre du har egen godkjent ettersøkshund. Det er ikke lengre nødvendig å skrive under jegerkontrakten for elg og hjort med Kvikne Utmarksråd for å jakte rådyr.

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Husk at du må ha grunneiers tillatelse og avtale om godkjent ettersøkshund for å jakte råbukk.

Alle felte rådyr skal imidlertid registreres på nett som før, av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Det gjør du på denne siden.

Husk dessuten at under jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode er det kun tillatt å bruke rifle (§ 15 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Ønsker du å kjøpe kort for jakt på rådyr på Kvikneskogen? Ta kontakt med Kjetil Moen på; 92021162

Les mer her.