I forbindelse med vegvesenets arbeid med utskifting av brua over Ya ved bensinstasjonen på Kvikne, holder fylkesarkeologene fra Innlandet fylke på med undersøkelser innen planområdet.

Før bruarbeidet kan starte opp, skal arkeologene undersøke planområdet.

Planområdet for brua er relativt omfattende og arkeologene skal nå undersøke områder der man vet det har vært tidlig aktivitet.

Planområdet til brua er stort og derfor graver arkeologene nå blant annet i området ved Taksgården. (Trykk på kartet for større format).

I kartet til riksantikvaren over kulturminner i Norge (trykk her) , finner man en såkalt «arkeologisk lokalitet» ved Taksgården. Om denne står det her blant annet at: «Her hadde der været 4-5 hauger som blev borttat av eierens far; der blev fundet nogen spyd og andet raskeri som Rambech paa Vollan i sin tid hadde faat.» (Kilde: Riksantikvaren)

Mot slutten av første dag (tirsdag) fant arkeologene litt slagg nær Ya, som de mener sannsynligvis stammer fra smeltehytte-aktivitet.

For å fjerne matjorda benyttes gravemaskin, men når noe skal undersøkes nærmere må mindre redskap til.

Arkeologene vil holde oss løpende orientert dersom det skulle bli funnet noe interessant. Følg med her om du vil vite hva de eventuelt finner.