Oppsyns og fellingsrapport fra Knutshø

Rapporten fra jakta i 2017 i Knutshø villreinområde er nå klar. Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta. I tillegg gir den en oversikt over fellingsresultat og overvåkingsresultater med mer i villreinområdet siste år.

Kartet fra fellings- og oppsynsrapporten viser fellingssteder i 2017 der dette er fylt ut på kortet av jeger.

201 villrein ble felt i høst, noe som gir en fellingsprosent på 50 %. Hvilke dager det ble felt flest rein og hvor disse ble felt finner du i rapporten. Dersom flere jegere hadde fylt ut alt av data og veid slaktene sine nøyaktig ville data og statistikk fra jakta blitt enda bedre. Det samme gjelder for innlevering av kjever.

Kjevenes lengde er et godt mål på hvilke leveforhold reinen har hatt. Karrige leveforhold gir lave slaktevekter og kort kjeve fordi reinen da prioriterer overlevelse foran vekst. Informasjon om kjevemål med mer kan du som jeger finne på hjorteviltregistreret.no, dersom du har tatt vare på kontrollkortnummeret, kjevelappnummeret eller strekkoden. (OBS: 1. mai er NINA sin frist for å legge ut dette, det kan derfor enda ta noe tid før årets kjevemål blir lagt ut).

Knutshø villreinområde er del av et nasjonalt overvåkingsprogram for hjortevilt hvor blant annet kjevene gir svært verdifull data om tilstanden i villreinbestanden. Overvåkingsprogrammet skriver at oppslutningen om kjeveinnsamlingene varierer sterkt mellom områdene når det gjelder omfanget av materialet og kvaliteten på materialet som leveres.

Les hele oppsynsrapporten her: OPPSYN OG FELLING KHØ 2017

Her finner du gamle oppsyns- og fellingsrapporter

Les mer om overvåkingsprogrammet