Hilsen fra fjellet

Fôrautomaten for fjellrev som ble satt ut i 2015 blir fortsatt flittig besøkt av både fjellrev og andre som blir fristet til å sjekke ut installasjonen. Viltkameraet som står på automaten gir et artig innblikk i livet i fjellet.

Kalvinga i Forollhogna er godt i gang nå og tellemannskapet er ute for tredje og siste året. Det er fine forhold for de kalvende simlene med mange barflekker og stabilt vær.

Vårtelling av hjort

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016 og 2017 og målet er å få tall som  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver søndag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

To år med data gir lite informasjon ettersom dette kun er ei minimumstelling. Det må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta. Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2018 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • 3. mai
 • 10. mai
 • 15. mai
 • 24. mai
 • 31. mai- hvis behov

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2018

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli: 99 58 52 27
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad: 91 60 85 48
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue: 90 92 02 99
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth: 95 28 88 34
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli: 97 97 61 87/97 70 69 36
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk: 90 68 91 11
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning: 94 48 95 17
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer: 91 85 55 47
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen: 91 63 71 94

Det våres i fjellet

Etter en snørik og stille vinter smelter nå snøen og fjellet våkner til liv igjen. Småfugler og rovfugler er stort sett kommet tilbake fra sydligere strøk, rypene kakler på barflekkene og reinen lever godt på vårbeiter.

Trykk på bildene under så får du et lite innblikk i vårfjellet.

 

Fortsatt ingen beverjakt

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier. Dette ble gjort for Kvikne i 2013, men må altså nå gjøres for hele Tynset kommune.

Du må vente med å jakte bever innen Tynset kommune.

Når kommunen mener de har det kunnskapsgrunnlaget som kreves, må de utarbeide ei lokal forskrift som kan åpne for beverjakt. For Tynset kommune er ikke dette gjort enda og dermed åpnes det heller ikke for jakt.

Les mer om dette på miljokommune.no og her.

Har du felt smårovvilt på Kvikne?

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Felte smårovvilt for skuddpremieordninga innen Kvikne for årene 2011-2017. Hvor mye blir det i 2018?

Småviltjakt på Kvikneskogen

Det er nå åpent for søknad om småviltjakt innen området til Kvikneskogen grunneierlag.

Du kan nå søke på småviltjakt hos Kvikneskogen grunneierlag.

Periodene det selges kort for er:
1 periode 10 – 13 september
2 periode 14 – 17 september
3 periode 18 – 21 september

Det blir dagskortsalg etter 1 oktober, såfremt det er fugl i terrenget. Lengde på jakta bestemmes av styret.

Priser småviltjakt Kvikneskogen grunneierlag 2018

Regler for småviltjakta hos Kvikneskogen grunneierlag:
Max 4 jegere og 2 hunder per dag.

Det selges også kort for jakt på rådyr, bever og hare.
Søknadsfrist er 1. mai 2018

Kart over jaktterrenget: Grenser-småviltjakt-KGL

Søknad sendes Trond Livden, Kvikneskogen, 2500 Tynset.
E-post: trond.livden@terina.no

«Herlige Hogna» i «Alt om fiske»

Kviknefjella har mye å by på av natur og opplevelser. I det frodige og rike Forollhogna-området er det gode villkår for ørret og røye, noe journalist Morten Borgvik Stensaker skriver mer om i den rykende ferske artikkelen i «Alt om fiske» som du finner under bildet.

Ivar Næverdal og Morten Borgvik Stensaker var på fisketur i Forollhogna i fjor og fikk blant annet denne flotte ørreten. Foto: Morten B Stensaker.

Les hele artikkelen her: Herlige Hogna

 

Ekstraordinær båndtvang

Tynset kommune har innført ekstraordinær båndtvang nedenfor tregrensa i hele kommunen fra og med 8. mars til 1. april 2018. Ekstraordinær båndtvang gjelder. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket.

Rådyr sliter med å komme unna løse hunder i den dype snøen.

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak.

Les mer 

Minimumstelling i Knutshø

Under bedre forhold enn hva det har vært på mange år ble minimumstelling i Knutshø gjennomført den 1. mars.  Godt snødekke i hele området som det ble fløyet og sol gjorde at sporsleper etter dyrene var lett å se fra lufta.

Resultatet av tellinga ble 1312 dyr fordelt på 9 flokker, hvorav det aller meste stod på Folldalsgrunn. Dette stemmer godt med den beregnede bestandsstørrelsen. Beregningen gjøres ved å legge til antall kalver funnet på kalvtlling til fjorårets minimumstelling, trekke fra antall felte dyr samt en beregnet naturlig avgang.

 

Minimumstelling i Forollhogna

Første forsøk på minimumstelling i Forollhogna er nå gjennomført. Her kan du lese resultatet av tellinga.

Fostringsflokken 878 dyr i Langbekkdalstangen. Foto: Arne Nyaas.

Lavt skydekke gjorde at vi måtte utsette avgangen med én time. Det var fortsatt mye skyer ved avgang, men vi satte kursen nordover hvor det var bedre sikt.

Relativt grei sikt i nordøst, og etter hvert lettet skyene i vest. Men, med et resultat på totalt 1078 dyr (200 bukker fordelt på 8 flokker og én stor fostringshop på 878) – er vi nødt til å gå opp igjen. Anslagsvis 600-700 dyr ble ikke funnet.

Les mer i tellerapporten skrevet av Arne Nyaas: Rapport minimumstelling Forollhogna