Glimt fra jakta

Reinsjakta i Knutshø er nå over, mens det enda er noen dager igjen i Forollhogna. Det ligger an til lav fellingsprosent i begge villreinområdene, men ettersom man også ligger under bestandsmålene i begge områder har man ikke vurdert tiltak som utvidet jakt eller overgangsavtaler.

Det har så langt blitt mange fine dager i fjellet for både jegere og oppsyn. Se bilder under fra både Knutshø og Forollhogna.

Se flere bilder fra skolejakta på Kvikne her.

Er du jeger? Husk at du i år må registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Tifiske

Det årlige tifisket (stamfisket) er nå igang. Fiskinga foregår i perioden september til oktober i regi av Kvikne Utmarksråd. All fisk som fanges i rusene settes ut igjen etter at stryking (hvor vi tømmer fisken for rogn/melke) er gjennomført i oktober.

Ferdig befruktet rogn fraktes ned fra fjellet og legges inn i klekkeriet til Kvikne Utmarksråd, som er å finne på Svergja. Her klekkes det ut yngel som settes ut i juli/august.

Les mer om tifisket og klekkeriet

Vellykket skolejakt

Godt vær, blide, spreke elever, mye dyr og lite andre jegere i terrenget må være oppskrifta på ei vellykket skolejakt.

Se bilder under fra jakta med Kvikne skole som i år fikk tildelt fellingstillatelse på en kalv av Forollhogna villreinutvalg.

 

Hva innebærer et ettersøk?

Når er man forpliktet til å gjøre et formelt ettersøk? Hva innebærer forfølgelsesretten? Må jeg varsle noen om dyret ikke blir funnet? Alt dette og mere til får du svar på i en artikkel i «Jakt og fiske», medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Hvor godt kjenner du reglene for ettersøk? Les denne artikkelen og bli klar før jaktstart.

Reglene omkring ettersøk er ikke alltid like klare, men denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite og NJFF har også spurt Miljødirektoratet der reglene er uklare. Les denne artikkelen som NJFF har delt med oss og vær klar til jaktstart: JFF-artikkel om ettersøk.

Artikkelen blir også publisert på NJFF sin nettside om et par uker.

Reinsjakta er i gang

Første dag av reinsjakta var preget av bygevær og kaldt høstpreg, men alt i alt ble det en fin dag i fjellet. Det var bra med rein på Kviknegrunn og flere fall både på Knutshøsida og Forollhognasida.

Se bilder under fra første jaktdag i Forollhogna og fra demokveldene for CWD- prøvetaking.

Har du kort på eldre dyr enn årskalv? Husk å hente prøvesett for CWD-prøvetaking på Cirkle-K Kvikne

Mer om jakta her

Er du klar for villreinjakta?

Villreinjakta er like om hjørnet og som jeger er det noen ting det er spesielt viktig å huske å ha med seg i sekken;

  • Jaktkort og jegerkontrakt
  • Våpenkort/utlånserklæring
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift)

Husk dessuten å skjære jaktkortet før slakteplassen forlates og å registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Oppsyn kan nås på jaktradio, kanal jakt1

Alle jegere med kort på eldre dyr enn årskalv skal ta CWD-prøve av dyret. Prøvesett kan hentes på Cirkle-K Kvikne. Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her

Er du klar for villreinjakta?

Jegere i Forollhogna

Det er innført jaktforbud for området mellom Plassetervegen og elva Ya langs strekninga Russubrua og helt inn til grensa mot Grøntjønnan- eiendommen.. Se kart her.

Bruk av motorisert kjøretøy på Plasseterveien øst for Storbekken, er forbudt. Forbudet gjelder for perioden fra og med 17. august til og med 20. september. Unntatt forbudet er utfrakting av slakt i tidsrommet fra 1800 til 0500. Det er parkeringsforbud langs Plassetervegen for strekninga Russubrua til Storbekken (bortsett fra ved de tilrettelagte P- plassene ved gamma/Svartsjøen og ved Storbekken). Se kart her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Jegere i Knutshø

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og kjeve og CWD-prøve i 2018. Les mer om dette her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Skitt jakt!

Rådyrjakt

Kvikneskogen grunneierlag selger også i år fellingstillatelser for rådyr. Kortene koster kr 500;-. Ved felling skal det varsles om alder og kjønn på dyret.

Ønsker du rådyrkort på Kvikneskogen? ta kontakt med Kjetil Moen: 92021162.

Hos Kvikneskogen grunneierlag kan du kjøpe kort for rådyrjakt.

Kurs i feltkontroll av viltkjøtt

Det nærmer seg jakttid, og sammen med Mattilsynet har skogbrukets kursinstitutt satt opp nytt kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt for Hedmark og Oppland på Gjøvik i september.

Nå kan du bli feltkontrollør av viltkjøtt.

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Mer info om kurset

Tid for taksering

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne. Takseringa har vært gjennomført på store deler av Kvikneterrengene siden 2008, og på Kvikne Østre Statsallmenning fra 2002. Takseringa foregår i regi av Nord-Østerdal fuglehundklubb  og alle taksører har gått takseringskurs. Til sammen går disse over 100 takseringslinjer over to helger (uke 32 og 33 i 2018).

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne, som foregår i regi av Nord-østerdal fuglehundklubb.

Takseringsmetoden er utviklet i forbindelse med Rypeforvaltningsprosjektet ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad, i perioden 2006-2011. Tynset kommune har gitt fritak fra bestemmelsen om båndtvang til denne fellestakseringa for perioden 2018-2022.

Områdene takseres for å få en god indikator på årets rypetetthet og bruke dette som grunnlag for årets planlagte jaktuttak. Data leveres til og analyseres av Hønsefuglportalen.

Les mer om takseringene på Kvikne.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 8. august klokka 19.30.