Tid for å levere inn felt smårovvilt

Jaktåret 2022/23 går mot slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Tid for å levere inn felt smårovvilt

Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø

Den årlige oppsyns- og fellingsrapporten for Knutshø vilreinområde er klar. Rapporten inneholder også oppdaterte resultater fra høstens strukturtelling. Du finner rapporten her

Les mer... Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø

Harepest på Kvikne

Det ble påvist harepest (tularemi) Røros i forrige uke. Det er den siste tiden også funnet døde harer på Kvikne, så vi må gå ut…

Les mer... Harepest på Kvikne

Ny daglig leder/fjelloppsyn

Kvikne utmarksråd har nå ansatt ny daglig leder/fjelloppsyn. Han heter Øyvind Lønnebotn og gleder seg til sin første arbeidsdag i Kvikne utmarksråd 3. oktober. Øyvind…

Les mer... Ny daglig leder/fjelloppsyn

Årets taksering snart i gang

Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 13-14 august (Kvikne østfjell), mens Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne helga. Takseringsesultatet brukes…

Les mer... Årets taksering snart i gang

Vil du jobbe for oss?

Kvikne utmarksråd har nå en sjelden mulighet for deg som vil jobbe med viltforvaltning og som oppsyn. Kvikne Utmarksråd (KUR) er et samarbeidsorgan for grunneierlag,…

Les mer... Vil du jobbe for oss?

Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

I 2022 er det inngått to overgangsavtaler i Knutshø villreinvald. Den ene avtalen gjelder kun mellom TOR, Oppdal og Statskog, mens den andre gjelder mellom…

Les mer... Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

Husk å levere labber

Jaktåret 2021-2022 for skuddpremieordningen på Kvikne er nå over (15.juli til 15.april). Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har…

Les mer... Husk å levere labber

Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd…

Les mer... Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Skal du jakte på overgang?

Mandag 30 august starter overgangsavtalen mellom TOR, Statskog og Oppdal. Fra og med mandag 6 september er også Folldal med på overgangsavtalen. Mer om avtalene…

Les mer... Skal du jakte på overgang?