Edel hogst

For fjerde året på rad hogges det edelgran ved Veibua/Hårråbua. Greiner og små trær legges igjen, så om noen ønsker holdbart pyntegrønt er det fritt fram å forsyne seg.

Området hogsten foregår i er Tynset kommunes eiendom og  uttaket er igangsatt av kommunen med det mål å fjerne en fremmed art før den får mulighet til å spre seg inn i Forollhogna nasjonalpark.

Når det gjelder art av edelgran er dette noe usikkert, men det er enten balsamedelgran (Abies balsamea) som er en nordamerikansk edelgran som er plantet i enkelte felt i høyereliggende strøk. Det kan også være vanlig edelgran (Abies alba). Begge artene er imidlertid svartelistet, trives normalt godt i denne høyden, og har veldig god spredningsevne.

Feltet antas å være rundt 30 år, men trærne er ikke veldig store ettersom de vokser i et relativt værhardt område. Vanlig edelgran setter frø fra 20-25 års alder

Enda to tilfeller av CWD

hjortevilt.no kan du nå lese at det er dukket opp to nye tilfeller av skrantesjuke (CWD). Det ene tilfellet er en villrein i Nordfjella, mens det andre er mer uventet; ei elgku fra Lierne i Nord-Trøndelag.

Det er nå tilsammen påvist CWD- smitte i prøver fra 7 vilrein fra Nordfjella. Det ble ikke påvist CWD på noen av prøvene tatt av villrein skutt i Forollhogna eller Knutshø.

Det er dermed til sammen i 2016 og 2017 totalt påvist CWD på 7 villrein og 3 elg. Alle de 7 CWD- smittede prøvene fra villrein var fra Nordfjella, mens to av de CWD- smittede elgene ble funnet i Selbu og nå en i Lierne.

Her kan du se veterinærinstituttets analyseoversikt over alle prøver tatt av hjortevilt i 2017.

Lurer du på hva CWD, eller skrantesjuke som det kalles på norsk, er? Se en kort film om CWD her.

Ingen beverjakt før 2018

Har du tenkt deg på beverjakt på Kvikne? I tilfelle må du vente til våren med det.

Du må vente til våren 2018 med å jakte bever innen Tynset kommune.

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier. Dette ble gjort for Kvikne i 2013, men må altså nå gjøres for hele Tynset kommune.

Når kommunen mener de har det kunnskapsgrunnlaget som kreves, må de utarbeide ei lokal forskrift som kan åpne for beverjakt. For Tynset kommune vil ikke dette skje i 2017.

Les mer om dette på miljokommune.no og her.

CWD på 1,2,3

Det har vært mye snakk om CWD, eller skrantesjuke, etter at det første tilfellet dukket opp på en villrein i Nordfjella i 2016. Sjukdommen er fryktet blant ekspertene, men før 2016 hadde nesten ingen i Norge hørt om Chronic wasting disease. 

Skjermdump fra film. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter

Men har du fått med deg hva skrantesjuke er og hvordan sykdommen smitter mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Se filmen her

 

Felte «nyfødt» kalv

Det hender seg at en og annen kalv fødes veldig seint og enkelte år kan man se nyfødte kalver under jakta.  Slike kalver er en fordelt å få tatt ut da de vil ha liten sjanse for å klare seg over vinteren og aldri vil bli noen gode avlsdyr. I år ble det felt en ganske fersk kalv i Forollhogna. Her er jegerens fortelling:

Simla og kalven som jegerne felte.

Jeg og min sønn var ute på jakt 27.08. Ut i fra hvor dyr var blitt observert dagen før så gikk vi bakover og opp på Svergsjølihøa for å speide bak mot Sandfjellet, Gåsenga og Hiåsjøene.

Vi observerte dyr mellom Lillefjell og kanten Sandfjellet. Vi gikk derfor etter dette dyret som vi så her. Etter en stund fant vi en liten flokk med 1 liten bukk, 3 simler og 2 kalver. Jeg så med en gang at den ene kalven var unormal liten og ville gå etter denne.

Ved Lillefjell  felte min sønn ei simle som var moren til den lille kalven. Jeg skjøt kalven som kom gående mot mora si  ved skuddstedet.

Da vi kom bort så vi at størrelsesforholdet mellom simla og kalven var unormalt stor nå i slutten av august. Simla var stor og den feteste simla jeg har vært borti.  Det viste seg at hun veide 44 kg. Kalven var fortsatt litt rød/lys i pelsen og den hadde ikke fått helt ”pels” enda men mer ”kalveull”. Det virket som om den var født veldig sent. Kalven veide 7 kg. I hovedsak  var det bein med noe kjøtt på. Det viste seg også at den hadde en verkebyll på ene siden på størrelse med en halv bordtennisball.

Ta vare på kortnummeret

Vil du vite hvor gammel reinen du skjøt i høst, og levert inn kjeve fra var? Da kan du ta vare på kontrollkortnummeret, eller det nye merkelappnummeret og sjekke alder på dyret når det er ferdig analysert i løpet av vinteren.

I tillegg til å finne alder på dyret, brukes kjevens lengde til å si noe om kondisjonen til dyret. Kjevenes lengde er et godt mål på hvilke leveforhold reinen har hatt. Karrige leveforhold gir lave slaktevekter og kort kjeve fordi reinen da prioriterer overlevelse foran vekst. Den avsagde kjeven til høyre på bildet er ikke brukbar som kondisjonsmål.

Sjekk alder på skutt rein her. Her kan du også sjekke alder på dyr fra tidligere år, dersom du har kontrollkortnumrene.

Fra og med i høst kan du bruke de samme numrene for å sjekke status på eventuell innsendt hjerneprøve. Men husk at for at du skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må du først registrere det felte dyret på settogskutt.no. 

I Forollhogna er nå 183 hjerneprøver analysert, les mer om det på Hognareinen.

Glimt fra villreinjakta

Villreinjakta er nå godt i gang, og i Knutshø nærmer den seg slutten som er 15. september i år. I Forollhogna varer jakta til 20. september, og enda er det mange dyr som skal felles; les mer om det her.

Det er også i år tatt flere prøver av villreinen, men det er CWD som har hovedfokus, en statusoppdatering på dette finner du her.

For å at du som jeger skal kunne finne svar på CWD-prøven i Hjorteviltregisteret, må du huske å registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i tilfelle positiv prøve.

Her får du noen glimt fra jakta i Knutshø og i Forollhogna:

 

Alt om villreinjakta i Forollhogna

I morgen går, bokstavlig talt, startskuddet for villreinjakta. Som jeger i Forollhogna lurer du kanskje på noe om de gjeldende overgangsavtalene, villreintelefonen eller oppsynstjenesten? På Hognareinen finner du svar på dette og mer til.

Som villreinjeger i Forollhogna lurer du kanskje på noe før jakta tar til? Svar på det meste finner du på siden «Hognareinen».

Skitt jakt!

Er du klar for villreinjakta i Knutshø?

NINA ønsker å få felt simlene med GPS- halsbånd. Som jeger kan du bli premiert for å felle ei slik simle. Bilde: Odd Enget

Det vil i 2017 samles inn prøver av lever, blod og avføring av rein skutt i jakta i Knutshø. Innsamlingen vil i stor grad utføres av oppsyn og vi ønsker derfor gjerne å kontaktes på jaktradio eller telefon når jegere har skutt dyr. Les mer om bakgrunn for innsamlingen mm.  her.

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og leverer diverse prøver i 2017. Les mer her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Som jeger er det dessuten viktig å huske:

  • Jaktkort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og medbringes
  • Våpenkort/utlånserklæring skal medbringes
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift) skal medbringes
  • Jaktkortet skal skjæres før slakteplassen forlates

Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her.

Skitt jakt!

Viktig om rådyrjakt på Kvikne

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skrive jegerkontrakt og avtale om godkjent ettersøkshund.(med mindre du har egen godkjent ettersøkshund).

Nytt av året er at alle felte rådyr skal registreres på nett (som med hjorten), av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Dette gjør du på denne siden.

Vil du jakte rådyr på Kvikne? Husk at du må ha jegerkontrakt og ettersøkshund eller skrive avtale om dette.

Ta kontakt med utmarksrådet (99 27 49 43/ kur@kvikne.no) for å få skrevet jegerkontrakt.

Kvikneskogen grunneierlag selger dagskort for rådyrjakt til kr 500,- for en fellingstillatelse på rådyr. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med  Geir Atle Bobakk; 90689111/ geiratle78@gmail.com.

Lurer du på noe omkring utøvelsen av rådyr-/hjort- eller elgjakta på Kvikne? Les mer i den til enhver tid gjeldende jegerkontrakt for rådyr, elg og hjort som legges ut på sida «viktige papirer for jegere» .

Husk dessuten at under jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode er det kun tillatt å bruke rifle (§ 15 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).